201801.04
1

Zelena streha – življenjski prostor za žuželke

Zaradi intenzivne pozidave naravnega okolja se krči naravni življenjski prostor za veliko vrst živali.
Z zasaditvijo streh lahko nadomestimo izgubljen naraven življenjski prostor. Zelena streha je naravno živo okolje, ki poleg rastlin vključuje tudi živali. Predvsem žuželke so nepogrešljivi del vsake zelene strehe, saj predstavljajo pomembno vlogo v naravni soodvisnosti med ljudmi, živalmi in rastlinami.

zelena-streha-mging

Čebela, ki se je ustavil na zeleni strehi. Slovenska domačerodna avtohtona vrsta čebele kranjska sivka, ki nabira med in oprašuje cvetove sivke na zeleni strehi podjetja MGing.

Kako življenjsko pomembna je povezava med ljudmi in žuželkami, je že leta 1949 svaril nobelovec Albert Einstein. V primeru izumrtja čebel biv štirih letih izumrlo tudi človeštvo. Če ni čebel, ni opraševanja, nivečrastlin, ni več živali in ni več ljudi.
Zelene strehe nudijo življenjski prostor in hrano za žuželke. Lahko nudijo tudi zavetje – dom. Na zeleni strehi lahko postavimo hotel za žuželke ali celo čebelnjak.

Tudi iz tega aspekta bodo zelene strehe zagotovo postale prej pravilo kot izjema pri načrtovanju novih stavb in sanacij streh v prihodnosti. Naravi prijazna gradnja bo sinonim za prihodnost v gradbeništvu.

Miha Gorjanc dipl.ing.gr