Vsebina (fotografije, grafike, video, drugi dokumenti) spletne strani www.zelenestrehe-mg.si je last podjetja MGing d.o.o..

Brez pisnega soglasja podjetja MGing d.o.o. se vsebine spletne strani ne sme kopirati, spreminjati ali distribuirati.

Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Uporabniki vso vsebino objavljeno na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Podatke, ki nam jih posredujete preko spletne strani www.zelenestrehe-mg.si, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam. Uporabili jih bomo zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem, izgubo, zlorabo ali uničenjem.