201808.07
0

PRIPOROČILA ZA NAČRTOVANJE, IZVEDBO IN VZDRŽEVANJE ZELENIH STREH

Priporočila za načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje »zelenih streh« so namenjena stroki in investitorjem kot smernice za strokovno pravilno in učinkovito realizacijo projektov na področju zasaditve strešnih površin z rastlinami.

Osnova za pravilno zasnovo, izvedbo in vzdrževanje zelenih streh so:

  • Načrtovanje in izvedbo zelenih streh je potrebno pravočasno uskladiti s vsemi dotičnimi strokovnjaki, da se uskladijo vse fizikalne, konstrukcijske in vegetacijske zahteve.
  • Strokovno pravilna izvedba kompletne sestave strehe in ozelenitve sestoji iz sodelovanja med projektantom, krovcem, hidroizolaterjem in vrtnarjem. To se izvede skozi usklajeno načrtovanje, pripravo popisa del in oddajo del.

Vrtnarska dela se naj bi načrtovala in izvedla preko ustrezno usposobljenih strokovnjakov.

  • Izbira materialov za sloje sestave ozelenitve (drenaža, vodozadrževalni sloj, filtrirni sloj, vegetacijski sloj, rastline) zavisi od cilja ozelenitve, ki jo želimo doseči. Funkcionalnost posameznih slojev mora ustrezati zahtevam stroke in dolgi življenjski dobi.
  • V primeru naknadne ozelenitve obstoječe sestave strehe, je potrebno preveriti konstrukcijske in fizikalne lastnosti objekta. Potrebno je preveriti koreninsko odpornost hidroizolacije in v primeru, ko to ni potrjeno,preslojiti hidroizolacijo z ustrezno protikoreninsko zaščito.

Pri načrtovanju zelenih streh je potrebno v sami zasnovi uskladiti predvideno konstrukcijo objekta in vrsto zelene strehe. Izzivi, ki se pojavijo pri zasnovi objektov z zeleno streho, so nosilnost gradbene konstrukcije, razpoložljiva višina za sestavo zelene strehe, izoblikovanje naklonov za odvodnjavanje ter uporaba ustreznih izolacijskih materialov.

V kolikor je teoretična zasnova narejena pravilno, je to izhodišče za ustrezno izvedbo. Vendar se je potrebno zavedati, da sta za praktično izvedbo potrebna določeno znanje in izkušnje, kar pa v teoretični zasnovi (projektu) ni podrobno obravnavano. V diplomski nalogi so v nadaljevanju obravnavane teme, ki se pričakujejo od izvajalcev zelenih streh, da jih upoštevajo pri izvedbi brez posebnih navodil projektantov.

Pomemben vidik pri celostni izvedbi zelenih streh je med drugim tudi vzdrževanje, ki  predstavlja določen strošek v predvideni življenjski dobi objekta.Višina stroška vzdrževanja zavisi od vrste zelene strehe. Za ekstenzivno vegetacijo je vzdrževanje enostavno in s tem povezanih stroškov jemalo. Za intenzivno vegetacijo pa so stroški običajno višji, odvisno od želja in potrebe investitorja.

Miha Gorjanc dipl.ing.gr.

041900797