201901.25
0

Sestave slojev zelenih streh

Pri ozelenjevanju streh ločimo glede na uporabnost, gradbeno tehnične karakteristike in vrsto vegtacije med ekstenzivno zeleno streho in intenzivno zeleno streho in njunima različicama reducirano ekstenzivno zeleno streho in reducirano intenzivno zeleno streho. Namen uporabe zelene strehe in gradbeno tehnični pogoji (naklon strehe, višina atike, nosilnost konstrukcije…) pogojujeta vrsto vegetacije, ta pa določa debelinofunkcionalnih slojev…