MGr zelene strehe so vrhunski sistemi ozelenjevanja ravnih in poševnih streh.
Visokokakovostne sisteme MGr zelenih streh smo razvili na podlagi 10 letnih izkušenj na področju načrtovanja, izvedbe in vzdrževanja zelenih streh.

Nudimo ekstenzivne (nizke trajnice) in intenzivne (zelenica, grmovja, drevesa) sisteme zasaditve streh. Naši strokovni sodelavci vam naredijo načrt zasaditve rastlin primernih za ekstenzivno ali intenzivno zeleno streho.

V podjetju projektiramo, izvedemo in nudimo vzdrževanje zelenih streh.
Lastni sistemi ozelenjevana strehe, so tehnološko vrhunski in ekonomsko konkurenčni.

Sisteme zelenih streh MGr smo prilagodili domačim naravnim in gospodarskim razmeram. Nastali so sistemi, ki omogočajo učinkovitejše, gospodarnejše in bolj obstojne ozelenitev streh individualnih, javnih in gospodarskih objektov.

Zakaj MGr zelene strehe?

INDIVIDUALNI STROKOVNI PRISTOP. Ponujamo rešitve za vse izzive, ki se pojavljajo pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju ozelenjenih streh.

Naš strokovni kader ima več kot 10 let izkušenj s področja ozelenjevanja streh in realiziranih več kot 100 objektov z ravnimi in ozelenjenimi strehami.
Na osnovi izkušenj lahko ponudimo rešitve, ki so se v praksi potrdile kot učinkovite in funkcionalne.

Vsaka streha zaradi svoje arhitekturne zasnove, vegetacijske zasaditve, specifičnih zahtev stranke in v veliko primerih tudi posebnosti podnebja, kjer se nahaja (močan veter, sušna obdobja…), predstavlja za izvajalca določen izziv, ki zahteva individualen pristop in učinkovitost rešitve. Pomembne so izkušnje, ki ti dajo dragoceno praktično znanje. To mi imamo.
Z nami pridobite strokovno znanje, ki smo ga na lastni koži preizkusili v praksi.
KONKURENČNA CENA. Naši sistemi so cenovno konkurenčnejši, ker v lastni režiji nudimo načrtovanje, proizvodnjo, prodajo, izvedbo in vzdrževanje zelenih streh »vse iz prve roke« brez posrednikov in provizij.
Velika prednost naših sistemov je, da so vse ključne komponent zelene strehe proizvedene v Sloveniji, kar bistveno vpliva na cenovno konkurenčnost sistemov. S proizvodnjo v Sloveniji podpiramo slovensko gospodarstvo, ohranjamo obstoječa delovna mesta in s tem ustvarjamo dodano vrednost, ki jo ozaveščen kupec ceni.
VSE IZ PRVE ROKE. V podjetju imamo vso strokovno znanje, da pokrivamo vsa področja, ki so potrebna za celovito izvedbo zelenih streh.
Nudimo celostno storitev ozelenitve strehe:

  • Načrtovanje zelenih streh
  • Svetovanje o zelenih strehah
  • Načrtovanje strešnih vrtov
  • Izvedba zelenih streh (polaganje hidroizolacije in toplotne izolacije, izvedba kleparskih zaključkov, polaganje ustreznih slojev zelene strehe (drenaža, zaščitni, zadrževalni sloji, substrati, vegetacijski sloj)).
  • Vgradnja namakalnih sistemov
  • Varnost ljudi na strehah (pritrjevanje ograj, varovalne konzole,…)
  • Pritrjevanje strojnih in elektro inštalacij na strehah
  • Pritrjevanje sončnih celic

Če načrtujete zeleno streho nas pokličite na 041 900 797 ali pišite na info@zelenestrehe-mg.si in z veseljem vam bomo na razpolago

Vrste zelenih streh in ozelenitev

Ločimo dve vrsti zelenih streh: ekstenzivne in intenzivne zelene strehe.

EKSTENZIVNE ZELENE STREHE

Ekstenzivne zelene strehe so najenostavnejše ozelenitve streh, na katerih rastejo nizke trajnice (sedumi, trave, zelišča…). So enostavne za vzdrževanje. Te vrste sestav streh imajo debelino zemljine do 10 cm in s tem majhno lastno težo.

Ekstenzivna ozelenitev mg

Ekstenzivna ozelenitev mg

INTENZIVNE ZELENE STREHE

Intenzivne zelene strehe so ozelenitve streh, na katerih rastejo trave, grmovja in drevesa. So lahko zahtevnejše za vzdrževanje, kar je odvisno od vrste rastlin. Debeline zemljin na intenzivnih zelenih strehah so od 15 cm pa do več kot 100 cm. Lastna teža strehe se s povečanjem debeline zemljin občutno poveča in s tem je povezana nosilnost načrtovane konstrukcije.

Intenzivna ozelenitev mg

Intenzivna ozelenitev mg

VRSTE OZELENITEV STREH

Pri ozelenjevanje streh ločimo glede na uporabnost in gradbeno tehnične karakteristike štiri vrste ozelenitev.

Ekstenzivna ozelenitev

Karakteristike ekstenzivne ozelenitve so enostavno vzdrževanje, majhna debelina vgradnih slojev in s tem majhna teža. Izvajajo se z nizko rastočimi rastlinami – homulicami, ki se prehodno same vzdržujejo, razvijajo in se prilagajajo na številne lokalne pogoje. Zaradi tega je ta vrsta ozelenitve med drugim še posebej uporabna pri sanaciji streh.
Praviloma so ekstenzivne ozelenitve cenovno najugodnejše.

Reducirana ekstenzivna ozelenitev

Enostavna ekstenzivna ozelenitev je ekstenzivna ozelenitev z nižjo debelino slojev.
Izbor rastlin je pri tej ozelenitvi omejen in ima manjšo kapaciteto zadrževanja vode in hranljivih snovi.
Predvsem se ta vrsta ozelenitve uporablja pri industrijskih objektih, pri katerih gradbeno tehnični pogoji in lokacijski pogoji gradnje to zahtevajo.
Reducirana ekstenzivna ozelenitev je pohodna samo za preglede in tehnično vzdrževanje.
Izbira rastlin je omejena na homulice in mahove.

Intenzivna ozelenitev

Intenzivne ozelenitve vključujejo najzahtevnejše zasaditve s trajnicami, olesenelimi rastlinami, travnatimi zelenicami, v posebnih primerih pa tudi z drevesi. Ta vrsta ozelenitve nudi največ možnosti za uporabo in oblikovanje. Predstavlja najvišje zahteve za rastni substrat, oskrbo z vodo in hranljivimi snovmi ter najzahtevnejšo izvedbo. Ta vrsta ozelenitve zahteva debelejše sestave slojev in se lahko ohranja samo skozi intenzivno vzdrževanje.

Reducirana intenzivna ozelenitev

Enostavne intenzivne ozelenitve so ozelenitve s travami, trajnicami in nizkimi olesenelimi rastlinami. Izvedba je zahtevnejša od ekstenzivne ozelenitve. Rastline potrebujejo večjo oskrbo z vodo in hranljivimi snovmi.  Potrebna je debelejša sestava slojev in s tem večja teža. Vzdrževanje je zahtevnejše kot pri ekstenzivnih ozelenitvah.

Zakaj bi izbrali zeleno streho?

IZBOLJŠANA ENERGIJSKA VARČNOST OBJEKTOV. Zelene strehe prispevajo k energijski varčnosti objekta, saj pozimi vplivajo na zmanjšanje izgube toplote v okolje ter preprečujejo pregrevanje objekta  v vročih poletnih dneh. Na ta način se poleti zmanjša raba klimatskih naprav in s tem elektrike. Pozimi se zmanjša poraba energije za ogrevanje, saj zelena streha deluje kot dodatni izolator. Oboje občutno zmanjšuje stroške vzdrževanja objekta.

PODALJŠANA ŽIVLJENJSKA DOBA STREHE.
Sloji vegetacije ščitijo ključne sloje strehe – hidroizolacijo pred neugodnimi vremenskimi vplivi in mehanskimi poškodbami, kar znatno podaljša življenjsko dobo strehe.

ŽIVLJENJSKI PROSTOR ZA LJUDI, ŽIVALI IN RASTLINE. Ravna ozelenjena streha je lahko tudi naravno oblikovan življenjski prostor npr. prostor za sprostitev, otroško igrišče, zelenjavni vrtiček,…

MODERNI VIDEZ VAŠEGA OBJEKTA. Zelena streha prispeva k modernemu izgledu objekta v smislu najnovejših trendov oblikovanja stavb, kar vašemu objektu zagotovi dodano vrednost.

EKOLOGIJA. Ozelenjena streha je življenjski prostor za rastline in živali. Ključne komponente zelene strehe so iz recikliranega materiala, kar dodatno pripomore k varovanju okolja in smotrne rabe energije.

SUBVENCIJE EKOLOŠKEGA SKLADA. V duhu načrtovanja trajnostnega razvoja mest se v Sloveniji podpira graditev zelenih streh ter zagotavlja subvencije pri gradnji zelenih streh. Več informacij lahko dobite na spletni strani ekološkega sklada.

UČINKOVITA ZVOČNA IZOLACIJA. Zelene strehe nudijo učinkovito zvočno izolacijo. Ozelenitev občutno prispeva k zmanjšanju hrupa v mestih, industrijskih conah in javnih objektih.

ZAŠČITA PRED TOČO BREZ KONKURENCE. Ekstenzivne in intenzivne MG zelene strehe popolnoma obvarujejo vitalne sloje streh pred poškodbam, ki ji povzroča toča.

STOP PREGREVANJU V MESTIH. Akumulacija toplote v vročini je na strehah, ki niso ozelenjene, bistveno večja kot na strehah, ki jih prekrivajo rastline. S tem lahko ublažimo vročinske ekstreme, ki so vse pogostejši v poletnih mesecih.

UČINKOVIT UKREP ZA ZMANJŠANJE POPLAV. Sistem zelenih streh na splošno omogoča uspešno zadrževanje meteornih vod, kar upoštevajo ustrezne krajinske in arhitekturne ureditve. V svoje načrte vključujejo “ zelene” sisteme za zadrževanje vode, ki prispevajo k upočasnitvi hipnega odtoka, kar preprečuje poplavljanje in bogati podzemne vode.

KISIK ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE. Zelena streha pripomore k zmanjšanju onesnaževanja zraka, saj filtrira aerosolni prah in smog ter tako zmanjšuje količino ogljikovega dioksida v zraku. Rastline na strehi proizvajajo kisik, ki je vir življenja.