201901.25
0

Sestave slojev zelenih streh

Pri ozelenjevanju streh ločimo glede na uporabnost, gradbeno tehnične karakteristike in vrsto vegtacije med ekstenzivno zeleno streho in intenzivno zeleno streho in njunima različicama reducirano ekstenzivno zeleno streho in reducirano intenzivno zeleno streho.

Namen uporabe zelene strehe in gradbeno tehnični pogoji (naklon strehe, višina atike, nosilnost konstrukcije…) pogojujeta vrsto vegetacije, ta pa določa debelinofunkcionalnih slojev zelene strehe.

Zeleno streho, glede na različno debelino zaščitnega sloja pred vdorom korenin skozi hidroizolacijo in slojem zemljine,v osnovi delimo na ekstenzivno in intenzivno zeleno streho. Pri intenzivni zeleni strehi stazgoraj omenjena funkcionalna sloja debelejša, kar je pogojeno z vrsto rastlin, ki rastejo na njej. Na to vrsto strehe se sadijo rastline (trave, trajnice, olesenele rastline in v posameznih primerih tudi drevesa), ki potrebujejo zahtevno sestavo slojev. Te rastline tvorijo močnejši koreninski sistem, zaradi česar potrebujejo debelejši zaščitni sloj pred vdorom korenin skozi hidroizolacijo in debelejši vegetacijski sloj, da se lahko ukoreninijo in imajo dovolj zalog hranjivih snovi.

Rastline, ki se sadijo na ekstenzivno zeleno streho, imajo plitek koreninski sistem in ne potrebujejo izdatneoskrbe s hranjivimi snovmi, zato so lahko omenjeni sloji tanjši.

Vrsta vegetacijedoloča tudi razlikovanje med ekstenzivno zeleno streho in reducirano ekstenzivno zeleno streho ter med intenzivno streho in reducirano intenzivno streho. Velja, da se na reducirano zeleno streho sadi manj zahtevne rastline, ki pogojujejo tanjše funkcionalne sloje sestava zelene strehe. Bolj podrobno so vrste vegetacije, ki se sadijo na posamezno zeleno streho, opisane v poglavju Standardi in raziskave zelenih streh.

Vsem zelenim streham so skupni sledeči funkcionalni sloji (vrstni red slojev se lahko spreminja glede na sistem izvedbe):

  • zaščitni sloj pred vdorom korenin skozi hidroizolacijo,
  • zaščitni sloj pred mehanskimi poškodbami hidroizolacije,
  • odvodnjavanje in drenažni sloj,
  • filtrirni sloj,
  • vegetacijski sloj (ustrezna zemljina),
  • vegetacija

Miha Gorjanc dipl.ing.gr.