201709.30
0

Ekološki učinki zelenih streh

Ali zelena streha pripomore k varovanju okolja ali je le nepotreben strošek v smislu dekoracije strehe? S stavbami je povezanih 40 % rabe končne energije, najmanj 35 % izpustov CO2 in znatna količina odpada, ki nastaja med gradnjo in uporabo stavb.[4]V tem kontekstu so zelene strehe opredeljene kot učinkovita strategija za trajnostni in družbenoodgovoren ukrep…

201709.13
0

Učinki zelenih streh

V zadnjem obdobju narašča pomen okoljskega vpliva stavb. Zahteve in smernice energijske varčnosti in trajnostne gradnje zajemajo kompleksen nabor ukrepov, med katere uvrščamo tudi zazelenitve strešnih površin. Ozelenjevanje streh predstavlja številne prednosti. Poleg pozitivnih ekoloških in urbanističnih aspektov imamo tudi gradbeno tehnične in ekonomske argumente, ki potrjujejo smiselnost ozelenjevanja ravnih streh. Ozelenjevanje streh pride v poštev takopri novogradnjah kot…