201709.30
0

Ekološki učinki zelenih streh

Ali zelena streha pripomore k varovanju okolja ali je le nepotreben strošek v smislu dekoracije strehe?

S stavbami je povezanih 40 % rabe končne energije, najmanj 35 % izpustov CO2 in znatna količina odpada, ki nastaja med gradnjo in uporabo stavb.[4]V tem kontekstu so zelene strehe opredeljene kot učinkovita strategija za trajnostni in družbenoodgovoren ukrep na področju sanacije in novogradnje objektov.

Ekološki argumenti, ki so na strani izvajanja zelenih streh, so sami po sebi razumljivi. Površine, poraščenez rastlinami, so žive v primerjavi z običajnimi strehami, pokritimi s hidroizolacijo. Strehe, poraščene z rastlinami, predstavljajo življenjski prostor za floro in favno.

Zadrževanje meteornih vod in zakasnitev odtekanja s streh pripomore k zmanjšanju obremenitve na infrastrukturo odvodnjavanja urbanih okolij. Nevarnost za poplave se z zasaditvijo zelenih streh zmanjša. Zelene strehe predstavljajo učinkovit ukrep pred poplavno ogroženostjo.

Svežina narave na strehah izboljšuje lokalno klimo skozi vezavo prahu, hlajenje okolice ter zvišanje vlage v zraku.

zelena-streha

GORJANC Miha dipl.ing.gr.

041900797

Vir [4]: http://www.mladina.si/118540/trajnostna-gradnja/