201808.07
0

PRIPOROČILA ZA NAČRTOVANJE, IZVEDBO IN VZDRŽEVANJE ZELENIH STREH

Priporočila za načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje »zelenih streh« so namenjena stroki in investitorjem kot smernice za strokovno pravilno in učinkovito realizacijo projektov na področju zasaditve strešnih površin z rastlinami. Osnova za pravilno zasnovo, izvedbo in vzdrževanje zelenih streh so: Načrtovanje in izvedbo zelenih streh je potrebno pravočasno uskladiti s vsemi dotičnimi strokovnjaki, da se uskladijo…