202302.24
0

Podeljujemo kadrovsko štipendijo za poklic klepar-krovec

Za šolsko leto 2023/2024 podeljujemo kadrovsko štipendijo za poklic klepar- krovec v višini 180 eur na mesec. Program 3 letnega srednje poklicnega izobraževanja izvaja Strokovno izobraževalni center Ljubljana. (https://www.siclj.si/izobrazevalni-programi/strojnistvo/klepar-krovec-spi) Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko št. 051 310 764. (Oglas_MGing_kadrovska_2022)

201903.07
0

Ozelenitev s potaknjenci ali z zeleno preprogo?

Kdaj se odločiti za ekstenzivno ozelenitev s potaknjenci ali z zeleno preprogo? Ozelenitev s potaknjenci homulic Ekstenzivna ozelenitev in reducirana ekstenzivna ozelenitev površine se lahko izvede s sejanjem potaknjencev homulic oz. sedumov na primerno pripravljeno podlago. Rastline se razvijejo do polne rasti do naslednje rastne sezone. V tem času v podjetju poskrbimo za enkratno vzdrževanje,…

201901.25
0

Sestave slojev zelenih streh

Pri ozelenjevanju streh ločimo glede na uporabnost, gradbeno tehnične karakteristike in vrsto vegtacije med ekstenzivno zeleno streho in intenzivno zeleno streho in njunima različicama reducirano ekstenzivno zeleno streho in reducirano intenzivno zeleno streho. Namen uporabe zelene strehe in gradbeno tehnični pogoji (naklon strehe, višina atike, nosilnost konstrukcije…) pogojujeta vrsto vegetacije, ta pa določa debelinofunkcionalnih slojev…

201808.07
0

PRIPOROČILA ZA NAČRTOVANJE, IZVEDBO IN VZDRŽEVANJE ZELENIH STREH

Priporočila za načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje »zelenih streh« so namenjena stroki in investitorjem kot smernice za strokovno pravilno in učinkovito realizacijo projektov na področju zasaditve strešnih površin z rastlinami. Osnova za pravilno zasnovo, izvedbo in vzdrževanje zelenih streh so: Načrtovanje in izvedbo zelenih streh je potrebno pravočasno uskladiti s vsemi dotičnimi strokovnjaki, da se uskladijo…

201801.04
1

Zelena streha – življenjski prostor za žuželke

Zaradi intenzivne pozidave naravnega okolja se krči naravni življenjski prostor za veliko vrst živali. Z zasaditvijo streh lahko nadomestimo izgubljen naraven življenjski prostor. Zelena streha je naravno živo okolje, ki poleg rastlin vključuje tudi živali. Predvsem žuželke so nepogrešljivi del vsake zelene strehe, saj predstavljajo pomembno vlogo v naravni soodvisnosti med ljudmi, živalmi in rastlinami….

201711.26
0

Problematika invazivnih tujerodnih vrst

Tujerodne vrste so vrste živali in rastlin, ki niso avtohtone – domorodne vrste, ampak so bile prinešene iz drugih držav in kontinentov v naše okolje. Vnos tujerodnih vrst v naše okolje poteka že tisočletja. Ljudje so že od nekdaj prinašali s potovanj uporabne in zanimive nove rastlinske vrste. Zaradi globalizacije je mednarodna trgovina postala zelo…

201711.05
0

Zelene uporabne površine na strehi

Ravna streha je pogosto neizkoriščena v smislu prodajne uporabne površine objekta. Pri načrtovanju prodajnih površin objekta se pogosto pozabi, da je ravna streha površina, na kateri je mogoče urediti teraso, igrišče ali celo zelenjavni vrtiček. Takšna ureditev strehe predstavlja dodano vrednost objekta v smislu atraktivnosti in dejanskih uporabnih površin. Na sliki je primer intenzivne zelene…

201710.15
1

Urbani vpliv ozelenjenih streh

Ozelenjene strehe izboljšujejo okolje, v katerem živimo. Ljudje smo del narave, zato so zelene strehe naravna izbira. Stavbe naj bi imele pozitiven socialni vpliv na ljudi, za tiste ki jih uporabljajo,in tudi za okolico. To dodano socialno vrednost zelene strehe imajo. Zelene strehe vrnejo urbanemu okolju naravnost, svežino in življenje. Ozelenjene površine streh spreminjajo sive puste…

201710.08
0

Ekonomski učinki zelenih streh

Zelene strehe se najpogosteje načrtujejo zaradi izboljšanja energijske varčnosti stavb. Zelene strehe prispevajo k energijski varčnosti objekta, saj pozimi vplivajo na zmanjšanje izgube toplote v okolico, poleti papreprečujejo pregrevanje objekta. Zelena streha znatno zmanjšuje izgube toplote z dodatno toplotnoizolativno funkcijo. S pomočjo zelenih streh se pozimi zmanjša pretok toplote skozi konstrukcijo strehe med 10% do…

201709.30
0

Ekološki učinki zelenih streh

Ali zelena streha pripomore k varovanju okolja ali je le nepotreben strošek v smislu dekoracije strehe? S stavbami je povezanih 40 % rabe končne energije, najmanj 35 % izpustov CO2 in znatna količina odpada, ki nastaja med gradnjo in uporabo stavb.[4]V tem kontekstu so zelene strehe opredeljene kot učinkovita strategija za trajnostni in družbenoodgovoren ukrep…