201710.15
1

Urbani vpliv ozelenjenih streh

Ozelenjene strehe izboljšujejo okolje, v katerem živimo. Ljudje smo del narave, zato so zelene strehe naravna izbira. Stavbe naj bi imele pozitiven socialni vpliv na ljudi, za tiste ki jih uporabljajo,in tudi za okolico. To dodano socialno vrednost zelene strehe imajo. Zelene strehe vrnejo urbanemu okolju naravnost, svežino in življenje. Ozelenjene površine streh spreminjajo sive puste površine v oaze za ljudi, živali in rastline.
Sama zelena barva ima pozitiven učinek na ljudi. Dokazano je, da nas pomirja, izostri naša čutila, deluje pozitivno.

ozelenjena-streha
Na sliki je prikazan primer odlične prakse, kjer predstavlja strešna površina proizvodnega objekta prostor za oddih in rekreacijo zaposlenih.

Če povzamemo, so pomembeni učinki zelene strehe:
– zadrževanje meteornih padavin in zakasnitev odtekanja vode ob nalivih, kar zmanjšuje možnost poplav;
– pocenitev gradnje objekta zaradi vgradnje manjše kapacitete tehničnih sistemov odvodnjavanja;
– izboljšana energijska varčnost objektov, kar zmanjšuje stroške vzdrževanja objekta;

– ublažitev učinkov pregrevanja v mestuin posledično zmanjšanje možnosti nastanka urbanega toplotnega otoka;
– izboljšana zvočna izolacija objekta;
– varovanje okolja, sajzelena streha pripomore k zmanjšanju onesnaževanja zraka
– podaljšana življenjska doba strehe in s tem podaljšana življenjska doba objekta;
– zagotavljanje dodatnega življenjski prostora za ljudi, živali in rastline;
– zagotavljanje dodatne vrednosti objekta zaradi modernega izgleda.
Negativni učinekizelene strehe so:
– dodatni stroški pri gradnjiza zagotovitev večje statične nosilnosti objekta ter ureditve dostopa na streho, ograje, inštalacij ter slojev zelenih in pohodnih površin;
– strošek vzdrževanja zelene strehe.

Gorjanc Miha dipl.ing.gr.