201708.15
0

Opredelitev temeljnih pojmov zelenih streh

Uporabljeni termini so običajno nestrokovnemu občinstvu novi in neznani, zato so v tej točki poimenovani ključni izrazi za pravilno razumevanje področja zelenih streh.Prikazan je pomen terminov, ki so obravnavani na tej spletni strani. Zelene strehe Zelena streha je izraz, ki se je najbolj uveljavil za streho, na kateri rastejo rastline. Pogosto se razume tudi kot…

201708.06
1

MG Ekstenzivna ozelenitev SEDUMI – HOMULICE

Ekstenzivne zelene strehe s sedumi – homulicami Ekstenzivne zelene strehe so najenostavnejše ozelenitve streh, na katerih rastejo nizke trajnice in so enostavne za vzdrževanje. Te vrste sestav streh imajo debelino zemljine do 10 cm in s tem majhno lastno težo. Karakteristika ekstenzivne ozelenitve je majhna debelina vgradnih slojev in nizka lastna teža sestave. Ekstenzivne ozelenitve…

201708.02
0

Ozelenitev smetarnika

Izvedba ozelenitve ravne strehe smetarnika. Smetarnik z ravno streho: 2. Ekstenzivni substrat MG E 5 cm: 3. Ekstenzivna ozelenitev MG E standard (vegetacijska preproga-tepih sedum):

201708.01
0

Zelene strehe v praksi

ZELENE STREHE V PRAKSI Zelena streha predstavlja zaključni sloj strešne kritine, ki je zasajena z rastlinami. Z ustreznim strokovnim načrtovanjem in izvedbo zelene strehe pridobimo strešno konstrukcijo s podaljšano življenjsko dobo in atraktivnim izgledom. V moderni dobi gradnje objektov je zasaditev streh z rastlinami pravi odgovor na vprašanja ekologije in na ekonomske izzive prihodnosti. Na…