201601.11
2

Vrste zasaditve zelenih streh

EKSTENZIVNE OZELENITVE V stroki definiramo štiri vrste ozelenitve streh, ki se razlikujejo glede na uporabnost površine, gradbeno tehnične pogoje in vrste zasaditve. Vrste ozelenitve določajo izbiro rastlin in obliko ozelenitve. Različne vrste ozelenitve se lahko kombinirajo na isti strehi. Pri načrtovanju in izvedbi razlikujemo med: –    Ekstenzivno ozelenitvijo –    Reducirano ekstenzivno ozelenitvijo –    Intenzivno ozelenitvijo –   …