201601.11
2

Vrste zasaditve zelenih streh

EKSTENZIVNE OZELENITVE

V stroki definiramo štiri vrste ozelenitve streh, ki se razlikujejo glede na uporabnost površine, gradbeno tehnične pogoje in vrste zasaditve. Vrste ozelenitve določajo izbiro rastlin in obliko ozelenitve. Različne vrste ozelenitve se lahko kombinirajo na isti strehi.
Pri načrtovanju in izvedbi razlikujemo med:
–    Ekstenzivno ozelenitvijo
–    Reducirano ekstenzivno ozelenitvijo
–    Intenzivno ozelenitvijo
–    Reducirano intenzivno ozelenitvijo
Na tem mestu, se bomo podrobneje posvetili ekstenzivnim ozelenitvam.

Ekstenzivne ozelenitve so oblike vegetacije, ki se same vzdržujejo in razvijajo. Uporabljajo se rastline, ki so se sposobne prilagajati ekstremnim lokalnim razmeram in imajo visoko regeneracijsko sposobnost, pri čemer se lahko naselijo tudi druge vrste rastlin.

slika1-1
(Vir: Avtor)

Poraščene površine s to vrsto vegetacije lahko sestojijo iz mesnatih rastlin ali homulic, zelišč, trav in mahov. Vegetacija je podvržena naravnemu izoblikovanju številčnosti med posameznimi vrstami.

Takšno vrsto ozelenitve lahko po potrebi negujemo z dodatnim zalivanjem in nanosom hranljivih snovi v obdobju razraščanja vegetacije.
Vzdrževanje sestoji iz pregleda stanja ozelenitve dvakrat letno. Na podlagi ugotovljenega stanja se določi potrebne ukrepe za zagotovitev želenega stanja vegetacije.
Ekstenzivne ozelenitve so pohodne samo za preglede in tehnično vzdrževanje.

Ekstenzivne ozelenitve se ločuje na zasaditve s skupinami rastlin:
–    Ozelenitev s travami in zelišči
–    Ozelenitev s travami, zelišči in homulicami (sedumi)
–    Ozelenitev z zelišči, homulicami in mahovi
–    Ozelenitev s homulicami in mahovi
Reducirana ekstenzivna ozelenitev je ekstenzivna ozelenitev z nižjo debelino slojev.

slika1-2

(Vir:Avtor)
Izbor rastlin je pri tej ozelenitvi omejen glede na ekstenzivno ozelenitev in ima manjšo kapaciteto zadrževanja vode in hranljivih snovi. Predvsem se ta vrsta ozelenitve uporablja pri industrijskih objektih, pri katerih gradbeno tehnični pogoji in lokacijski pogoji gradnje to zahtevajo.
Reducirana ekstenzivna ozelenitev je pohodna samo za preglede in tehnično vzdrževanje.
Izbira rastlin je omejena na homulice in mahove.

Avtor: Miha Gorjanc