201711.26
0

Problematika invazivnih tujerodnih vrst

Tujerodne vrste so vrste živali in rastlin, ki niso avtohtone – domorodne vrste, ampak so bile prinešene iz drugih držav in kontinentov v naše okolje. Vnos tujerodnih vrst v naše okolje poteka že tisočletja. Ljudje so že od nekdaj prinašali s potovanj uporabne in zanimive nove rastlinske vrste. Zaradi globalizacije je mednarodna trgovina postala zelo intenzivna in s tem se je povečal vnos tujerodnih vrst v naše okolje. Vnos je lahko načrtovan ali slučajen. Glede na to je potrebno, da smo seznanjeni s tem naraščajočim pojavom.
Številne tujerodne vrste so koristne in nimajo negativnih vplivov na naše okolje. Nekatere vrste pa so škodljive, saj v novem okolju nimajo naravnih sovražnikov in se zaradi tega zelo hitro širijo. S tem povzročajo škodo biotski raznovrstnosti ekosistema, habitatom in domorodnim vrstam. Takšne tujerodne vrste imenujemo invazivne tujerodne vrste.
Obstajajo mednarodni zakonodajni mehanizmi, predpisi Evropske unije in nacionalni predpisi, ki urejajo to področjenpr.uredbe Evropskega parlamenta in Sveta “o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst”.
Na področju zelenih streh je vnos invazivnih tujerodnih vrst v Slovenijo še posebej verjeten. V veliki meri se organske komponente za zelene strehe uvažajo iz tujine. Načrtno se uvažajo namenske rastline in substrati z organskimi primesmi. Slučajno – nenačrtovano pa se poleg teh komponent vmešajo razne nezaželene rastline in ostali živi organizmi. Zaradi odprtih mej znotraj EU praktično ni nobenega nadzora na tem področju.
Pri uvozu v EU pa je vzpostavljen sistem Fitosanitarne inšpekcije. Fitosanitarni pregled se opravi na prvem vstopnem mestu v EU. Nato pa je znotraj schengenskega območja vzpostavljen prosti pretok blaga in storitev.
Invazivna tujerodna vrsta, ki se pogosto nenačrtovano pojavlja na zelenih strehah, je vrsta enoletna suholetnica (Erigeronannuus). Iz Severne Amerike naj bi bila prinešena v Evropo že konec 17. stoletja kot okrasna rastlina. Ima negativen vpliv na biotsko raznovrstnost zelenih streh, saj izpodriva nasajene vrste. Je agresiven plevel, ki se pogosto množično naseli na zelenih strehah. Znebimo se ga s puljenjem ali večletno ponavljajočo sekošnjo. Invazivna tujerodna vrsta – enoletna suholetnica (Erigeronannuus).
V primeru, da so komponente zelenih streh, rastline in substrati vzgojeni oziroma proizvedeni v Sloveniji, je vnos novih invazivnih tujerodnih vrst omejen. Poleg tega je prednost domačih, v Sloveniji vzgojenih rastlin, prilagojenost na naše klimatske razmere.
Na ta način tudi podpiramo slovensko gospodarstvo ter ustvarjanje novih delovnih mest. S proizvodnjo komponent in vgradnjo zelenih streh znotraj Slovenije se privarčuje pri stroških transporta in zmanjša onesnaževanje okolja.

Miha Gorjanc

041900797