201709.13
0

Učinki zelenih streh

V zadnjem obdobju narašča pomen okoljskega vpliva stavb. Zahteve in smernice energijske varčnosti in trajnostne gradnje zajemajo kompleksen nabor ukrepov, med katere uvrščamo tudi zazelenitve strešnih površin. Ozelenjevanje streh predstavlja številne prednosti. Poleg pozitivnih ekoloških in urbanističnih aspektov imamo tudi gradbeno tehnične in ekonomske argumente, ki potrjujejo smiselnost ozelenjevanja ravnih streh. Ozelenjevanje streh pride v poštev takopri novogradnjah kot…

201708.15
0

Opredelitev temeljnih pojmov zelenih streh

Uporabljeni termini so običajno nestrokovnemu občinstvu novi in neznani, zato so v tej točki poimenovani ključni izrazi za pravilno razumevanje področja zelenih streh.Prikazan je pomen terminov, ki so obravnavani na tej spletni strani. Zelene strehe Zelena streha je izraz, ki se je najbolj uveljavil za streho, na kateri rastejo rastline. Pogosto se razume tudi kot…

201708.06
1

MG Ekstenzivna ozelenitev SEDUMI – HOMULICE

Ekstenzivne zelene strehe s sedumi – homulicami Ekstenzivne zelene strehe so najenostavnejše ozelenitve streh, na katerih rastejo nizke trajnice in so enostavne za vzdrževanje. Te vrste sestav streh imajo debelino zemljine do 10 cm in s tem majhno lastno težo. Karakteristika ekstenzivne ozelenitve je majhna debelina vgradnih slojev in nizka lastna teža sestave. Ekstenzivne ozelenitve…

201708.02
0

Ozelenitev smetarnika

Izvedba ozelenitve ravne strehe smetarnika. Smetarnik z ravno streho: 2. Ekstenzivni substrat MG E 5 cm: 3. Ekstenzivna ozelenitev MG E standard (vegetacijska preproga-tepih sedum):

201708.01
0

Zelene strehe v praksi

ZELENE STREHE V PRAKSI Zelena streha predstavlja zaključni sloj strešne kritine, ki je zasajena z rastlinami. Z ustreznim strokovnim načrtovanjem in izvedbo zelene strehe pridobimo strešno konstrukcijo s podaljšano življenjsko dobo in atraktivnim izgledom. V moderni dobi gradnje objektov je zasaditev streh z rastlinami pravi odgovor na vprašanja ekologije in na ekonomske izzive prihodnosti. Na…

201602.12
1

Moderna zelena arhitektura

Živimo v času, v katerem je velik poudarek na moderno in lepo oblikovanem videzu. K temu spada tudi oblikovanje zgradb. Streha je peta fasada objekta, zato je pričakovano, da prispeva dodano vrednost na področju estetike. Slika: Terme Olimje – Wellness Orhidelia (Vir: Avtor, 2011) Možnosti izgleda strešnih površin so raznolike. Ekstenzivno ozelenjene strehe poraščene z…

201601.11
2

Vrste zasaditve zelenih streh

EKSTENZIVNE OZELENITVE V stroki definiramo štiri vrste ozelenitve streh, ki se razlikujejo glede na uporabnost površine, gradbeno tehnične pogoje in vrste zasaditve. Vrste ozelenitve določajo izbiro rastlin in obliko ozelenitve. Različne vrste ozelenitve se lahko kombinirajo na isti strehi. Pri načrtovanju in izvedbi razlikujemo med: –    Ekstenzivno ozelenitvijo –    Reducirano ekstenzivno ozelenitvijo –    Intenzivno ozelenitvijo –   …

201512.25
1

Intenzivne zasaditve zelenih streh

V stroki definiramo dve vrsti intenzivne ozelenitve streh: Intenzivna ozelenitev Reducirana intenzivna ozelenitev Intenzivna ozelenitev vključuje trave, trajnice, olesenele rastline in v posameznih primerih tudi drevesa. Uporabljene rastline potrebujejo zahtevno sestavo slojev ter redno oskrbo z vodo in hranljivimi snovmi. To vrsto ozelenitve je potrebno pogosto in redno vzdrževati. Intenzivna ozelenitev vključuje skoraj neomejeno uporabo…